International review on payment schemes for wet buffer strips and other types of wet zones along pr

Om zoveel mogelijk de kennis en ervaringen die zijn opgedaan beschikbaar te stellen voor verschillende waterbeheerders in verschillende regio's, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste (leer)ervaringen met innovatieve economische instrumenten voor agrarisch waterbeheer in het buitenland.

Veel soortgelijke ervaringen, maar ook enkele interessante verschillen.