Kostenterugwinning voor waterdiensten in Nederland

Als onderdeel van de voor de KRW verplichte artikel 5 rapportage heeft Nederland een beschrijving gegeven van de financiering van het Nederlandse waterbeheer aan de hand van vijf ‘ waterdiensten':

  • Productie en levering van water,
  • Inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater,
  • Zuivering van afvalwater,
  • Grondwaterbeheer, en
  • Regionaal watersysteem beheer.

Als onderdeel van de voor de KRW verplichte artikel 5 rapportage heeft Nederland een beschrijving gegeven van de financiering van het Nederlandse waterbeheer aan de hand van 5 ‘ waterdiensten': Productie en levering van water, Inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater, Zuivering van afvalwater, Grondwaterbeheer, en Regionaal watersysteem beheer.

Voor ieder van deze waterdiensten wordt een beschrijving gegeven van de bekostiging en het kostenterugwinning percentage gepresenteerd.

Hieruit blijkt dat de financiering van het waterbeheer in Nederland al decennia lang voldoet aan vervuiler/gebruiker betaalt principe en dat de gebruikers van de waterdiensten een adequate bijdrage leveren in de kosten.