Bekostiging waterbeheer: Wie betaalt welk deel van de EU KRW?

In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de kosten en financiering van het totale waterbeheer in Nederland en vervolgens ingezoomd op de kosten en financiering van schoon water.
Het rapport vormt daarmee een belangrijke bron van actuele informatie (2012) die kan worden gebruikt ter onderbouwing van discussies over de kosten en de verdeling van de lasten met betrekking tot het totale waterbeheer in Nederland, en de maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in het bijzonder