Deltafacts

Binnen universiteiten, kennisinstituten en bij de waterbeheerders wordt een wereld aan kennis ontwikkeld en vergaard. Om te kunnen blijven innoveren is het belangrijk om deze kennis met elkaar te delen; op deze manier is verdere ontwikkeling van een innovatieve watersector mogelijk.

Kennis is vaak versnipperd en niet goed ontsloten of besloten in moeilijk toegankelijke rapporten. Daarnaast wordt door een projectmatige werkwijze, met korte looptijden en weinig continuïteit, kennis niet optimaal benut.

Wat zijn Deltafacts?

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag. Bestaande kennis is op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht.
Elke Deltafact gaat in op een aantal vaste elementen:

  • definitie van het onderwerp,
  • technische kenmerken en
  • actuele inzichten met betrekking tot kosten en governance-aspecten.

Dit alles wordt onderbouwd met een overzicht van de belangrijkste rapporten die over het onderwerp verschenen zijn. Daarnaast geven de Deltafacts een overzicht van praktijkervaringen, lopende initiatieven en kennisleemtes. Tot slot wordt er een case besproken waar recente ervaringen en onderzoek de kennisvraag illustreren. Kortom, de Deltafacts kunnen een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de waterbeheerders bij het maken van keuzes.

De Deltafacts zijn en worden opgesteld voor de onderwerpen waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie, waterkwaliteit en klimaatrobuuste hogere zandgronden.

STOWA kennisprogramma Deltaproof

Binnen het STOWA kennisprogramma Deltaproof is door de waterschappen aangegeven om werk te maken van kennis ontsluiten. STOWA heeft Alterra en Deltares opdracht gegeven om gezamenlijk de Deltafacts te ontwikkelen, met als opdracht te kijken welke kennis er binnen de verschillende instituten in de watersector aanwezig is.

De Deltafacts sluiten aan bij de kennisvragen van de waterbeheerders op het gebied van de Deltaopgaven.

Via de website van STOWA kunt u de Deltafacts op alfabetische volgorde vinden. Ook kunt u gebruik maken van de zoekfunctie.