Which role for economic instruments in the management of water resources in Europe?

In de artikel 5 rapportage voor de KRW staat (zoals al eerder aangegeven) dat de financiering van het waterbeheer in Nederland al decennia lang voldoet aan vervuiler/gebruiker betaalt principe en dat de gebruikers van de waterdiensten een adequate bijdrage leveren in de kosten.
Om te bepalen welke mogelijkheden er bestaan om de huidige manier van financiering efficiënter en effectiever (doelmatiger) te maken heeft een kritische beschouwing plaatsgevonden van de huidige financiering in Nederland en is verkend hoe de financiering in verschillende EU lidstaten is geregeld. Hieruit blijkt dat er vooral meer mogelijkheden bestaan op het gebied van betalen voor ecosysteemdiensten en het introduceren van verhandelbare emissie/waterrechten.