Legal Implications of Introducing Economic Instruments in the Field of European and Dutch Water Mana

Wanneer wordt overgegaan tot het introduceren van economische instrumenten, zoals betalen voor ecosysteemdiensten, maar ook systemen van verhandelbare waterrechten, zal rekening moeten worden gehouden met de Europese wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot staatssteun.
Wat mag en wat mag niet in het kader van de Europese wet- en regelgeving? Dit was het onderwerp van de afstudeerscriptie van Anita Jolink. Onder bepaalde strikte voorwaarden blijkt het goed mogelijk om boeren een vergoeding te betalen voor ecosysteemdiensten. Daar staat tegenover dat een systeem met verhandelbare emissierechten juridisch niet houdbaar is en een systeem van verhandelbare waterkwantiteit rechten waarschijnlijk niet efficiënt zal zijn.