Financing Water Resources Management in the Netherlands

Meer informatie over de kosten, baten en financiering van het Nederlandse waterbeheer kan worden gevonden in een rapport dat is opgesteld voor de OECD.Hierin staat in het voorlaatste hoofdstuk ook een uitgebreidere samenvatting van de rapporten die op deze pagina worden gepresenteerd.