Experimenten met nieuwe praktijktoepassingen van economische instrumenten voor duurzaam waterbeheer

Er wordt niet alleen op het gebied van agrarische watermaatregelen geëxperimenteerd met economische instrumenten, maar ook met economische instrumenten buiten de landbouw.
Ook hiervan is een overzicht gemaakt. Het aantal experimenten blijkt duidelijk geringer te zijn dan bij de landbouw.