Visiedocument Waterprijsbeleid 21e Eeuw

Waterprijsbeleid wordt in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) genoemd als één van de mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het idee hierbij is dat door het gevenvan de juiste (prijs)prikkels duurzaam gebruik van water kan worden gestimuleerd en belastende activiteiten kunnen worden beïnvloed, onder meer door middel van het "vervuiler/gebruiker betaalt" principe.

In deze studie zijn een aantal zaken rond het waterprijsbeleid in Nederland op een rijtje gezet:

  • De kosten en opbrengsten van verschillende waterdiensten, voor 2000, 2005, 2008 en 2012;
  • Een evaluatie van het Nederlandse waterprijsbeleid;
  • De mogelijkheid om het waterprijsbeleid zodanig aan te passen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van waterbeprijzing. Daarbij zijn vier casestudies rond verschillende financiële instrumenten uitgewerkt, met het oog op het verkennen van de efficiëntie, effectiviteit en haalbaarheid van de voorgestelde instrumenten.