Onderzoek

Onderzoek op thema trofisch niveau

De volgende pagina's geven een overzicht van onderzoek wat op verschillende trofische niveaus is uitgevoerd. Hierbij is de volgende indeling aangehouden.

  • Nutriënten
  • Algen
  • Oeverplanten
  • Waterplanten
  • Macrofauna/mosselen
  • Vissen
  • Vogels

Hebt u aanvullingen op dit overzicht dan horen wij dit graag! secretariaat platform meren