Programmatische Aanpak Grote Wateren

De overheid werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie.

Werken aan een levende delta met de Programmatische Aanpak Grote Wateren

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) gestart. Dit programma heeft tot doel de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in de Nederlandse grote wateren. Het water krijgt meer ruimte, verbindingen worden hersteld en er wordt gewerkt aan een gevarieerder leefgebied.

Meer informatie over het programma, de maatregelen en de projecten, vindt u op de website pagw.nl

Werken op basis van kennis

Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden werkt de PAGW in projecten. Elk met zijn eigen ecologische doelen. Instanties werken op basis van beschikbare kennis. Soms is het nodig om onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld om meer kennis te kunnen opdoen over de effecten van klimaatverandering op het functioneren van het ecosysteem. Al deze kennis delen we met elkaar, zodat nieuwe projecten onze delta effectiever en efficiënter kunnen versterken.

Overzicht van relevante onderzoeksrapporten PAGW.

Startbeslissingen PAGW-projecten

De PAGW-projecten worden uitgevoerd volgens de spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Overzicht van de Startbeslissingen PAGW.

Aanverwante programma’s


Zie ook