Ingreep in de fysica van het systeem

Ingreep in de fysica van het systeem.

De fysica van een systeem vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van een systeem. Met behulp van de volgende maatregelen kunnen problemen verholpen of voorkomen worden.

  • Peilbeheer
  • Oeverinrichting
  • Aanleg van een slibvang
  • Doorspoelen
  • Kunstmatige menging

In de volgende pagina's wordt een toelichting gegeven op deze maatregelen.