Onderzoek meren en plassen

Alfabetisch overzicht meren en plassen waar maatregelen zijn uitgevoerd

In de rechterkolom onder documenten vindt u een document samengesteld vanaf de website platform ecologisch herstel meren.

In de negentiger jaren is een inventarisatie uitgevoerd van meren en plassen waar maatregelen uitgevoerd zijn. Per plas is een omschrijving opgenomen van

· gebied

· probleem

· maatregelen

· resultaten

· lessen

· referenties

· contactpersoon

Het geheel geeft een mooi overzicht van maatregelen en effectiviteit uit de betreffende periode. Inmiddels zijn er nog veel meer maatregelen uitgevoerd en lessen geleerd, de waterbeheerders worden dan ook uitgenodigd dit document aan te vullen met recente informatie. In het kader van de Kaderrichtlijn Water worden ook veel maatregelen genomen en gemonitord, door ervaringen te delen met andere waterbeheerders kunnen maatregelen steeds efficiënter worden ingezet ter verbetering van de waterkwaliteit. In 2008 is er op initiatief van RWS een nieuwe inventarisatie gestart, de resultaten hiervan zullen t.z.t. op onze website verschijnen.