KRW Leidraad

De Kaderrichtlijn Water Leidraad Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft als doel het in beeld brengen van dier- en plantensoorten en hun habitat.

De leidraad helpt de lezer om voor elke soort de juiste ecologische ontwerpeisen op te nemen in de uitwerking van een Kaderrichtlijn Water maatregel. Deze leidraad is bedoeld voor ontwerpteams die met een Kaderrichtlijn Water project aan de slag gaan. Daarnaast is het een naslagwerk voor iedereen die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt.

Ecologische ontwerpeisen van gidssoorten

Deze leidraad richt zich op ecologische eisen van gidssoorten. Gidssoorten staan model voor een hele groep van soorten die vergelijkbare eisen stelt aan zijn leefgebied. Een ontwerp dat geschikt is voor een gidssoort is dus geschikt voor de gehele groep soorten die samenleeft met de gidssoort. De leidraad biedt een overzichtelijke set eisen om de ecologische doelen voor een ontwerp inzichtelijk te maken. Denk daarbij aan eisen voor stroomsnelheid, waterdiepte, droogval en overstromingsduur.

Vervolg: Leidraad Waterkwaliteit en Natuur

Naar aanleiding van de ervaringen met de KRW Leidraad voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland is besloten vergelijkbare Leidraden op te stellen voor de andere Rijkswateren. Daarbij wordt een bredere scope gehanteerd: ook Natura 2000 en PAGW. Dit project is een initiatief van Rijkswaterstaat Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL), waarbij ook de regionale diensten en andere relevante stakeholders zijn betrokken. De werkzaamheden zijn gestart. Afronding wordt verwacht in 2023.  Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Verschillende versies

U kunt de KRW Leidraad downloaden onder het kopje documenten en zijn beschikbaar als een digi-toegankelijke webversie en een boekversie. Daarnaast is er een digitale decompositie beschikbaar. Hierover kunt u meer lezen in de leidraad. Nieuwe wetenschappelijke ecologische inzichten kunnen er voor zorgen dat de decompositie in de toekomst wordt bijgewerkt. Als u de decompositie downloadt, controleer dan regelmatig of u de laatste versie heeft.

Ook als u buiten Rijkswaterstaat Oost-Nederland werkzaam bent voor de KRW of werkt aan andere natuurontwikkelingsopgaven, wordt van harte aangeraden om het boek te lezen en te gebruiken.