Handleiding ecologisch herstel ondiepe meren

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij ecologisch herstel van ondiepe meren, zoals waterbeheerders, adviesbureaus en onderzoekers in Nederland.

Het doel van de handleiding is te komen tot maatregelen voor het bereiken van een goede ecologische toestand in meren die niet aan dit criterium voldoen. Als hulpmiddel is bij deze handleiding een analysemodel "probleemanalyse" opgezet. Daarmee kunt u tot een analyse van de problemen komen.

Probleemanalyse

De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën afhankelijk van de wijze waarop ze ingrijpen in het watersysteem: Biologie, Fysica en Chemie (zie rechterkolom voor meer informatie). De maatregelen staan meestal niet los van elkaar. Welke maatregel het meest efficiënt is wordt geanalyseerd in de probleemanalyse.