Platform meren

Welkom bij het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen (voorheen shallowlakes.net)

Het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen is een groep van ongeveer 230 waterbeheerders, onderzoekers en adviseurs die zich bezig houden met het ecologisch herstel van meren en plassen.

Het doel van het Platform is kennisuitwisseling en het bevorderen van kennisontwikkeling. Tweemaal per jaar is er een Platform bijeenkomst waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Ook worden ervaringen uitgewisseld tijdens binnenlandse en buitenlandse excursies in het veld.

Voor meer informatie zie Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten | STOWA