Ingreep in de chemie van het systeem

Ingreep in de chemie van het systeem

Ingrepen in de chemie van het system zijn vooral gericht op het verminderen van de nutriënten belasting. Onderscheid wordt gemaakt in

externe nutriënten belasting en interne nutriënten belasting.

In de volgende pagina's worden de verschillende technieken toegelicht.