Ingreep in de biologie van het systeem

Ingeep in de biologie van het systeem

Ingrepen in de biologie van het systeem worden op verschillende manieren uitgevoerd:

  1. Actief Biologisch Beheer/Visstandbeheer: deze maatregel bestaat voornamelijk uit uitdunning van de visstand en het uitzetten van vis
  2. Stimuleren van de ontwikkeling van Driehoeksmosselen.
  3. Het stimuleren en beheersen van waterplantengroei.
  4. Gebruik van Rottend stro.
  5. Het reduceren van de ent van algen.

In de volgende pagina's zijn deze maatregelen verder uitgewerkt.