Rottend stro

Maatregel: Rottend stro

rottendstro

Parkvijver Roosendaal, plaatsing gerstestro op 22 februari 2000. In totaal ± 500 kg stro in zakken (per zak 5 kg stro + 1 baksteen). Na enkele dagen zakken de zakken met stro tot onder het wateroppervlak.

Algemeen

Rottend stro blijkt een remmende werking op de groei van meerdere algensoorten te hebben. Dit is ondermeer aangetoond voor unicellulaire algen, draadvormende groenwieren en cyanobacteriën, waaronder Microcystis aeruginosa.

De werking van rottend stro is zowel in cultures als in proeven in het veld aangetoond. In de meeste studies wordt gerstestro gebruikt, dat reeds bij een lage dosering (5 g m-3) effectief is. Recent onderzoek naar het werkingsmechanisme heeft nog geen sluitende verklaring opgeleverd; zowel een biologische als chemische interacties met groei van algen worden geopperd, zoals:

  1. Immobilisatie van nutriënten door de micro-organismen op het stro;
  2. Productie van antibiotica door schimmel op het rottend stro en
  3. Productie van fenolische verbindingen die groei van fytoplankton remmen.

In de loop der jaren is fragmentarische kennis opgedaan die bijdraagt aan een meer succesvol toepassen van de bestrijdingsmethode.

Doel van de maatregel

Remmende werking op de groei van een aantal soorten algen.

Meren waar de maatregel is toegepast (ga voor een uitgebreide beschrijving naar Onderzoek meren en plassen)

In Nederland is geëxperimenteerd met het toepassen van de methode door het Hoogheemraadschap van West-Brabant in twee wateren:

Maatregelen

meer

jaar

maatregel

ander soort maatregel

resultaat

Wiel te Waspik

2000

algen bestrijden met gerstestro

nee

Parkvijver - Roosendaal

1998

2000

algen bestrijden met gerstestro: proef
algen bestrijden met gerstestro: hele vijver

nee

Het adviesbureau Pro Support uit Hengelo heeft met het RIZA contact opgenomen om een gepatenteerde Engelse techniek voor het toedienen van het stro in Nederland te introduceren.

Lessen

Het Hoogheemraadschap West-Brabant heeft in de zomer van 2001 de rapportage van het onderzoek naar de invloed van gerstestro op de algengroei afgerond en vastgelegd in een interne nota.

Onder voorbehoud van de beperkte ervaringen welke door het Hoogheemraadschap van West-Brabant zijn opgedaan met de toepassing van gerstestro (1 toepassingsjaar zonder externe complicaties) kan het volgende geconcludeerd worden:

  • Gerstestro is geen middel om algenbloei en normoverschrijdende chlorofylwaarden in de zomer te voorkomen.
  • Er zijn aanwijzingen dat de groei van blauwalgen m.n. in de 2e helft van de zomer (juli) door gerstestro beperkt wordt.

Experts

Algemeen:
NIOO-KNAW

Beheerders met ervaring:
Hoogheemraadschap van West-Brabant

Onderzoek/referenties

-