Schelde

Welkom op de website van het stroomgebied Schelde

Het stroomgebied van de Schelde is één van de vier stroomgebieden in Nederland waarop de Kaderrichtlijn Water van toepassing is.

Regionaal

De waterbeheerders in het Nederlandse Scheldestroomgebieddistrict zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde (RBOS) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De voorbereiding daarvan vindt plaats in het Regionaal Ambtelijk Overleg Schelde dat zo nodig wordt ondersteund door werkgroepen. Ook worden de bestuurlijke zaken vooraf besproken in de Klankbordgroep Schelde.

De afstemming met de andere Nederlandse stroomgebieddistricten van Rijn, Maas en Eems vindt plaats via het Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN).

Waar ligt het stroomgebied Schelde?

Het stroomgebied Schelde omvat in Nederland grofweg de provincie Zeeland en klein stukje van Noord-Brabant. Het stroomgebied Schelde is internationaal en omvat ook delen van Frankrijk en België.

Internationaal

De Internationale Scheldecommissie (ISC) coördineert de uitvoering van de Kaderrichtlijn in het stroomgebieddistrict van de Schelde. In de ISC zijn Frankrijk, Nederland, de Belgische federale regering en de gewesten Wallonië, Brussel en Vlaanderen vertegenwoordigd. De commissie wordt ondersteund door werkgroepen. Afgesproken is dat de structuur en werkwijze van de ISC wordt aangepast om de KRW efficiënter te kunnen uitvoeren. Kijk voor meer informatie op de website van de Internationale Scheldecommissie.