Rijn-Oost

Werken aan schoon water, voldoende water en droge voeten houdt niet op bij de grenzen van een gemeente, provincie of waterschap. In Rijn-Oost werken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties al vele jaren samen in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost.

Dit RBO werkt aan de wateropgaven in het Rijn-Oost vooral aan waterkwaliteit, de zoetwatervoorziening en het robuust maken van het watersysteem voor de klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Op de website Stroomgebied Rijn-Oost van de provincie Drenthe, rijnoost.nl kunt u er meer over lezen.