Maas

Welkom op de website van het stroomgebied Maas.

Het stroomgebied van de Maas is één van de vier stroomgebieden in Nederland waarop de Kaderrichtlijn Water van toepassing is.

Kaderrichtlijn Water Maas
Europa schrijft voor dat alle wateren in 2015 in goede toestand verkeren. In de periode tot 2009 moeten waterbeheerders en overheden in het stroomgebied Maas deels zelf de doelen vaststellen om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit in dit stroomgebied voldoet aan de Europese eisen. Tevens moeten zij vaststellen welke maatregelen zij willen uitvoeren om deze doelen te bereiken. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden: Rijk, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten.

De doelen en maatregelen met betrekking tot de waterkwaliteit komen uiteindelijk te staan in een stroomgebiedsbeheersplan (SGBP).

Waar ligt het stroomgebied Maas?
Het stroomgebied Maas omvat in Nederland grofweg de provincies Limburg en Noord-Brabant en de deelgebieden Goeree-Overflakkee, Haringvliet en Voordelta (ten zuiden van de Maasvlakte). Het stroomgebied Maas is internationaal en omvat ook delen van Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 8.4 MB).

Hoe kan ik participeren?
Maatschappelijke belangenorganisaties en burgers willen we nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van de doelen en maatregelen van de KRW-Maas. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Maas op telefoonnummer 040-2329283.