Rijn-Noord

In het kort

Rijn-Noord omvat het hele gebied van de provincie Fryslân plus delen van de provincies Groningen en Drenthe en Noord-Holland (de Westelijke Waddenzee). Naast het Regionaal Bestuurlijk Overleg en het Regionaal Ambtelijk Overleg, zorgt het projectbureau Rijn-Noord voor het coordineren van de ambtelijke werkzaamheden. Hierin zitten de vertegenwoordigers van de betrokken overheden.


Documenten

Meer informatie