Toetsen

Het toetsen van de veiligheid van een regionale waterkering komt neer op het zo goed mogelijk bepalen van de verwachte sterkte van een waterkering en het vergelijken daarvan met de optredende belastingen behorende bij de vastgestelde norm. Het eindoordeel, de eindtoets, geeft aan of de sterkte voldoet.

Het toetsen van de veiligheid van een regionale waterkering komt neer op het zo goed mogelijk bepalen van de verwachte sterkte van een waterkering en het vergelijken daarvan met de optredende belastingen behorende bij de vastgestelde norm. Het eindoordeel, de eindtoets, geeft aan of de sterkte voldoet.

Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is de Leidraad Toetsen op Veiligheid (verwijst naar een andere website) (opent externe website) (LTV) Regionale Waterkeringen. In 2015 bracht STOWA hiervan een hernieuwde (blauwe) versie uit van de eerder verschenen (groene) Leidraad uit 2007. De blauwe versie bevat de nieuwste inzichten die volgen uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar de sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Om de nieuwe leidraad actueel te houden is deze modulair opgebouwd: een algemeen deel als basis en los daarvan modules per toetsspoor. Deze modules kunnen worden aangepast, zodra er nieuwe inzichten zijn met een kwaliteitsstempel van de ENW..


Documenten