Ontwerpen

Indien een kering niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden vanuit de primaire functie waterkeren dienen verbeteringsmaatregelen getroffen te worden. De primaire functie veiligheid kan worden verbeterd door de sterkte van de kering te vergroten of door de hydraulische belasting op de kering te verminderen door ingrepen in het watersysteem.

Belangrijk verschil tussen toetsen en ontwerpen betreft de beoogde lange levensduur van de kering (in vergelijking met de peildatum van een toets op veiligheid. Van belang is zodoende de wijze waarop met voorziene toekomstige ontwikkelingen en de onzekerheden daarbij wordt omgegaan. Daarnaast bestaat bij ontwerpen de vrijheid om een profiel optimaal vorm te geven, en soms de mogelijkheid de hydraulische belasting aan te passen. Aanbevelingen voor het ontwerpen zijn beschreven in separate ontwerprichtlijnen. Hierbij is eveneens weer onderscheid gemaakt in de verschillende typen regionale waterkeringen. Voor een overzicht van de Ontwerprichtlijnen wordt verwezen naar par. Ontwikkelingsprogramma.