Kennisontwikkeling

Sinds het najaar van 2005 verzorgt de STOWA op verzoek van het IPO en de UvW de uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma. De focus van de kennisontwikkeling is inmiddels verschoven van normering en basiskennis van de faalmechanismen naar onderwerpen op het gebied van kadeversterking en Beheer & Onderhoud. Voor een overzicht van lopende of voorgenomen kennisontwikkeling wordt verwezen naar het onderzoeksprogramma, zie tabel.

Deze tabel beschrijft ook de planning en mogelijke impact van de nieuwe kennis.


Links