Uiterwaardenbeheer

De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de doorstroming van het water en daarmee voor de hoogwaterveiligheid. Ze zorgen ervoor dat het rivierwater in geval van hoogwater snel kan worden afgevoerd naar zee.

In de afgelopen jaren zijn er grote rivierenprojecten gerealiseerd om meer ruimte te geven bij hoogwater en om het leefgebied voor planten en dieren te verbeteren. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water richting zee belemmeren en daarmee de kans op overstromingen vergroten. Met uiterwaardenbeheer wordt ervoor gezorgd dat het rivierengebied veilig blijft.

Samen met grondeigenaren en terreinbeheerders zorgt Rijkswaterstaat voor veilige en natuurlijke uiterwaarden.

Lees meer over het het programma Uiterwaardenbeheer.