Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier is een programma dat het Nederlandse rivierengebied veiliger maakt en de regio tegelijkertijd kansen biedt om hun gebied ruimtelijk te ontwikkelen.

Het doel is een veilig rivierengebied. De rivier krijgt op meer dan dertig plaatsen langs de IJssel, Rijn, Lek en Waal meer ruimte zodat de Rijn meer water kan afvoeren naar zee.

Het programma is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.

Ruimte voor de Rivier heeft zijn eigen projectwebsite www.ruimtevoorderivier.nl