Water en ruimte inspireren elkaar tot kwaliteit

“De Waalsprong maakt deel uit van de Betuwe, maar is ook een deel van een stad aan de rivier.” Dat zijn de aanknopingspunten voor het ontwerp van dit nieuwe stadsdeel van Nijmegen en voor de manier waarop ruimte en water samen de landschappelijke en stedelijke eigenschappen van dit stadsdeel bepalen. De Waalsprong zet daarmee de opzet van het aangrenzende landschapspark Lingezegen voort.

waalsprong 260Park Lingezegen, als voorbeeld

Park Lingezegen is ontworpen als het groene hart tussen Arnhem, Nijmegen, Elst en Bemmel, met de Linge als blauwe ader en de Rijkerswoerdse plassen als natuur- en recreatiegebied. Grootschalige aanleg van woon- en werkgebieden, infrastructuur en glastuinbouw zou het karakter van het open gebied tussen Arnhem en Nijmegen sterk veranderen, aldus het ontwerp-gebiedsperspectief voor Park Lingezegen, uit 2000.

Huidige en toekomstige bewoners moeten in dit park terechtkunnen om te recreëren, in een aantrekkelijk landschap dat herkenbaar is als deel van het rivierengebied. Groen en water als een buffer en een begrenzing voor nieuwbouw. In 2000 heeft het grootste deel van dit gebied nog een landbouwbestemming gekregen. Het park, dat ruim 1.100 hectare groot is, moet een groene schakel gaan vormen tussen Arnhem een Nijmegen.

Natte ruggengraat

De Linge – samen met de plassen – wordt volgens de plannen de ‘natte ruggengraat’ van het park, met een belangrijke recreatieve functie (fietsen, wandelen en kanoën) en wordt een ecologische schakel met een belangrijke waterfunctie voor landbouw en natuur. Het oorspronkelijke patroon van waterlopen (de ‘zegen’) en de sloten blijft intact.

Betrokken partijen

In 2008 ondertekenden de gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland een bestuursovereenkomst met daarin de voorwaarden, uitgangspunten en afspraken over de samenwerking voor Park Lingezegen. In 2009 voegden zich de gemeenten Arnhem en Nijmegen daarbij. Hierna zijn de planologische procedures van start gegaan die voorafgaan aan de uitvoering.

De Landschapszone van de Waalsprong

De zogeheten landschapszone – een park dat in de Waalsprong wordt aangelegd – lijkt op het Park Lingezegen: beide dienen als buffer in een stedelijk gebied. De Landschapszone in de Waalsprong is een groen en waterrijk park (met enkele grote plassen) dat de overgang vormt tussen het stedelijke zuidelijke deel van de Waalsprong en het dorpse noordelijke deel.

De Landschapszone in de Waalsprong sluit aan op het Park Lingezegen en het heeft nagenoeg dezelfde functies, recreatief, ecologisch en waterhuishoudkundig. Samen met het Park Lingezegen vormt de Landschapszone een brede groene, waterrijke strook die van de plassen bij Arnhem doorloopt tot aan de uiterwaarden van de Waal.

Inbreng en overleg

De plannen voor de Waalsprong zijn tot stand gekomen met inbreng van veel betrokken partijen, waaronder de bewoners, belangenorganisaties en bedrijven. De gemeente Nijmegen heeft met name rekening gehouden met de zorgen van deze betrokkenen over de manier het watersysteem van de Waalsprong vormkrijgt, de identiteit van het gebied en de bereikbaarheid.

Water en ruimte

Park Lingezegen is nog steeds in ontwikkeling; de aanleg is nog niet afgerond. Stagnerende woningbouw heeft ook de ontwikkeling van dit gebied vertraagd. De Landschapszone in de Waalsprong wordt op dit moment aangelegd: de grote plassen worden gegraven en de slingerende strook die van noord-oost naar zuid-west door de Waalsprong loopt, begint zich nu af te tekenen, naar het evenbeeld van het Park Lingezegen.

Beide projecten zijn voorbeelden van projecten waarin water en ruimte samen de landschappelijke en stedelijke eigenschappen van een gebied bepalen. Water speelt in de Waalsprong een belangrijke rol om te komen tot een duurzame stedelijke ontwikkeling met Park Lingezegen als voorbeeld.

Meer informatie

Over de Landschapszone in de Waalsprong en over Park Lingezegen.