Structuurvisie gemeente Amsterdam

Deze visieontwikkeling wordt getrokken door de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam. De waterbeheerder Waternet, een samenwerkingsverband van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, neemt als volwaardig lid deel aan de werkgroep visieontwikkeling: meedenken, mee vergaderen, mee ontwerpen, meewegen en meebeslissen. Apart aandachtspunt: hoe zorg je ervoor dat ook de andere waterbeheerders voor wie de visie relevant is, zijn vertegenwoordigd?
In de ogen van AGV een schoolvoorbeeld van de wijze waarop je als waterschap in het algemeen aan structuurvisie kunt bijdragen.