Structuurvisie gemeente Renkum

Ook in de hoge en droge gemeente Renkum - met mooie sprengbeken!- is er geworsteld met de vraag hoe water goed te verankeren in de structuurvisie.

Doordat het ruimtelijke deel van de structuurvisie wat vertraging opliep, ontstond er tijd om een antwoord te vinden op deze vraag. Uiteindelijk is vanuit de onstaansgeschiedenis (tijdlagen), ondergrond, landschap en water een beschrijvend document ontstaan met de titel ‘Verborgen pracht, verborgen kracht'. Dit document kan richting geven aan het vervolg van de (ruimtelijke) ontwikkeling van de gemeente Renkum.

Renkum heeft een strategisch beleidskader opgesteld, bestaande uit een overkoepelende strategische visie en 3 deelvisies: een sociale, een economische en een ruimtelijke.

Het document, ‘Verborgen pracht, verborgen kracht' geheten, is niet apart door het gemeentebestuur vastgesteld. Er is gezorgd voor een haast letterlijke opname van de inzichten en mogelijke ontwikkelingsrichtingen in de Ruimtelijke visie 2025. Naast opname van ‘Verborgen pracht, verborgen kracht' in de Ruimtelijke visie 2025, is gezorgd voor een verankering op hoofdlijnen van water in de Strategische visie. Het strategisch beleidskader is door de raad vastgesteld.

Om te voorkomen dat het strategisch beleidskader ‘op de plank in de kast verdwijnt', wordt in de 1e helft van 2012 hard gewerkt aan een integraal uitvoeringsprogramma. Ook zogenaamde waterprojecten zullen daarin verder uitgewerkt worden.