Evaluaties van de watertoets

De watertoets bestaat tien jaar. Sinds de invoering is de watertoets drie keer geëvalueerd: in 2003, 2006 en 2011.

Evaluatie 2003
De eerste evaluatie - in 2003 - werd gehouden om de bekendheid van de watertoets te peilen en om te kijken of er al mee gewerkt werd.

Evaluatie 2006
De tweede evaluatie - in 2006 - werd gehouden om te kijken of er al iets over de effectiviteit van de watertoets gezegd kon worden.

Evaluatie 2011
De evaluaties in 2003 en 2006 constateerden dat de aansluiting van waterbeheerders bij de strategische planniveaus beperkt aanwezig was. Dit is het niveau waar de ruimtelijke besluiten over nieuwe locaties voor onder meer wonen, werken en natuur worden voorbereid. Daarom stond de volgende vraag tijdens de evaluatie van 2011 centraal: Op welke manier wordt water meegenomen in grote ruimtelijke planprocessen en welke rol speelt de watertoets hierin?Lees meer.

Vragen?
Heeft u vragen over de evaluatie van de watertoets? Vul dan dit formulier in.