Structuurvisie gemeente Nijmegen

Bij het opstellen van de structuurvisie voor de gemeente Nijmegen, is er nadrukkelijk naar het water gekeken. Hiervoor is een nieuwe methode gebruikt: de ambitieladder water. Het huidige waterplan - vastgesteld in 2001 - bood te weinig inspiratie voor de toekomst. Het waterplan loopt tot 2015, terwijl het gemeentelijke structuurplan 2030 als horizon heeft. Bovendien ontbrak in het waterplan een goed overzicht van de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid. De ruimtelijke ordenaars hebben daar last van bij de watertoetsprocessen.

Hoewel er in en om Nijmegen de laatste jaren veel gedaan is om het waterbeleid beter te laten aansluiten bij de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld via http://www.aquaro.nl/), bleek er weinig op papier te staan en was het ook niet makkelijk om dit op een goede manier te vertalen naar de toekomst. De betrokkenen hadden een handvat nodig om een visie voor de lange termijn te ontwikkelen. Een houvast om keuzes aan op te hangen. Dat werd de ‘ambitieladder waterbeleid'.