Praktijkvoorbeelden

Het watertoetsproces heeft op alle niveaus van planvorming en in alle regio's van ons land hetzelfde doel, en de regels en afspraken die in dit proces gelden zijn overal hetzelfde. Wat overal anders is, is hoe waterbelangen een plek krijgen in ruimtelijke planvorming. Wateropgaven verschillen van plaats tot plaats, ruimtelijke plannen zijn per definitie uniek en - misschien wel de belangrijkste factor - een proces voeren is mensenwerk. Laat je daarom inspireren door een aantal praktijkvoorbeelden.