P-fixatie in de bodem

Maatregel tegen interne nutriëntenbelasting: fosfaat fixatie in het sediment

Algemeen

Het doel van deze methode is de fixatie van fosfaat in de bodem, waardoor de nalevering van P uit de bodem zou worden verminderd. In de Verenigde Staten is de methode veelvuldig toegepast in stratificerende meertjes. Als fosfaatbindende stof is daarbij AlCl3 toegepast. Voor de toepassing in Nederland is een variant ontwikkeld waarbij als fosfaatbindende stof FeCl3, wordt gebruikt, die 10-20 cm diep in het sediment wordt gebracht. Het ijzer moet diep genoeg worden aangebracht om te voorkomen dat het door resuspensie weer verdwijnt. Onder aerobe omstandigheden bindt ijzer fosfaat, onder anaerobe omstandigheden kan P weer vrij komen. De dosering ligt in de orde van 100-500 g Fe m-2.

Doel van de maatregel

Verlaging van de interne fosfaatbelasting.

Meren waar de maatregel is toegepast (ga voor een uitgebreide beschrijving naar Onderzoek meren en plassen)

Maatregel

meer

jaar

maatregel

ander soort maatregel

resultaat

Groot Vogelenzang

1989

in bovenste 20 cm met sproeibalk

nee

±

Nannewijd

1994

ja

?

Lessen

In Groot Vogelenzang was de eerste weken de fosfaatnalevering uit de bodem drie maal zo laag geworden. Het fosfaatgehalte nam direct na de toediening af en het doorzicht nam toe. De uiteindelijke resultaten waren desondanks teleurstellend, waarschijnlijk omdat de verblijftijd in het meer korter was (1 maand) dan verwacht.
In het Nannewijd waren de effecten niet goed aan te geven, omdat veel maatregelen tegelijk zijn toegepast.

Kosten van de maatregel NB! deze zijn in guldens en van de periode '89-'94

Schattingen over de kosten van fosfaatfixatie in het sediment komen uit op ongeveer 10 tot 20% van de kosten van baggeren. Het experiment in Groot Vogelenzang heeft ongeveer f. 13.000,- per hectare gekost.

Experts

RWS Waterdienst

Onderzoek/referenties

Quaak, M.P., P. Boers, S.P. Klapwijk en J. van der Vlugt, 1990. Eerste resultaten fosfaatfixatie met behulp van ijzerchloride in de plas Groot-Vogelenzang veelbelovend. H2O 23: 114 - 116.

M.P. Quaak, J. Van der Does, P.C.M. Boers & J. Van der Vlugt, 1993. A new technique to reduce internal phosphorus loading by in-lake phosphate fixation in shallow lakes. Hydrobiologia 253: 337 - 344.

P.C.M. Boers, J. Van der Does, M.P. Quaak and J.C. van der Vlugt, 1994. Phosphorus fixation with ironchloride: a new method to combat internal phosphorus loading in shallow lakes? Archiv für Hydrobiologie 129: 339 - 351.