Bibliotheek werkgroep 5: Monitoring en evaluatie

Voor de monitoring en evaluatie van diverse aspecten van het waterbeheer en beleid worden door vele (inter)nationale, regionale en lokale instanties metingen gedaan en gegevens verzameld en verwerkt. Werkgroep 5 richtte zich op het coördineren van deze informatievoorziening en het adviseren over de daarvoor noodzakelijke informatie-infrastructuur. Daarnaast stelde de werkgroep jaarlijks een voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland op.