Technische leidraden

Technische leidraden bevatten informatie over de sterkte van (onderdelen van) waterkeringen en de belastingen die kunnen voorkomen op een waterkering.

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en zijn voorganger de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) hebben vele leidraden en technische rapporten uitgebracht die worden gebruikt bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Deze leidraden en technische rapporten zijn samengevoegd in de 'Technische leidraden'. Technische leidraden worden beschikbaar gesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en zijn dus beoordeeld door het ENW. Het ENW is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid, die werken bij overheidsorganisaties en in het bedrijfsleven.