Begrippen Waterveiligheid - Letter b

b
c
j
n
q
t
u
x
y

Bandijk

Banket

Basiskustlijn

Belasting

Belasting (door stoffen)

Beschermingszone

Bezwijken

Binnenberm

Binnendijks

Binnentalud

Binnenteen

Buitenberm

Buitendijks

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen