KRW-achtergrondrapporten

In opdracht van de Landelijke Werkgroep Grondwater zijn verschillende achtergronddocumenten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. Die worden gebruikt bij het opstellen van de karakterisering van de grondwaterlichamen en zijn hier geplaatst ter referentie.