Conceptuele modellen grondwaterlichamen KRW

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn er conceptuele modellen opgesteld voor alle KRW (Kaderrichtlijn water)-grondwaterlichamen. De figuren geven een indruk van de opbouw en waterstromingen in de grondwaterlichamen. De figuren zijn onderverdeeld per KRW stroomgebied.

Voorbeeld 3d-afbeelding Flevoland (Klik op afbeelding voor vergroting)

KRW Grondwaterlichaam Flevoland

U kunt de kaarten van de grondwaterlichamen per stroomgebied downloaden. Elke stroomgebied bestaat uit een pakket met kaarten waarop de horizontale beweging is te zien (2-dimensionaal) en kaarten waarop ook de verticale beweging is te zien (3-dimensionaal).