Uitleg in- en uitvoer

In het scherm "berekeningen" kunnen in de linkerkolom gemeten of aangenomen waarden worden ingevuld voor de benodigde invoervariabelen. Hieruit worden de doelvariabelen uit de rechterkolom berekend. Indien deze variabele later in het schema nog een keer voorkomt als invoervariabele wordt deze automatisch doorgetransporteerd. Het is mogelijk een berekende waarde die van de rechterkolom doorgetransporteerd wordt naar een vakje in de linkerkolom te 'overrulen'.

Een uitvoerige beschrijving van de aan de berekeningen onderliggende relaties kan men krijgen door per stap in de probleemanalyse het item "meer uitleg" aan te klikken