Omgevings- en Assetmanagement

De applicaties en modellen voor het hoofdprocesOmgevings- en Assetmanagement

Omgevings- en Assetmanagement maakt duidelijk wat er wanneer in de regio moet gebeuren op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.