Basis Module Asfalt Golfklap

Met de Basis Module (BM) Asfalt Golfklap kan deterministisch de veiligheid van asfaltbekleding bepaald worden.

Wat doet de applicatie?

Het programma berekent de veiligheidsfactor van asfaltbekledingen met behulp van de Miner-som.
De invoergegevens over de asfaltgeometrie, asfaltconstructie, hydraulische belasting en rekeninstellingen moeten handmatig ingevuld te worden. De geometrie wordt gevisualiseerd door een dwarsprofieltekening. In grafieken zijn de gegevens over de miner som, verblijftijden en verloop van SWL zichtbaar. De resultaten worden daarnaast weergegeven als een veiligheidsbeoordeling, een veiligheidsfactor, een stabiliteitsfactor en de uitkomst van de breuksom.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de Basis Module Asfalt Golfklap is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen. Dit zijn met name geotechnische experts die bekend zijn met asfaltsterkteberekeningen.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Basis Module Asfalt Golfklap v17.1.1.
In het komende jaar werken we aan een verbeterde functionaliteit en documentatie van de module.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.