Basis Module Gras Buitentalud

Met de Basis Module (BM) Gras Buitentalud kan men, voor het toetsspoor Erosie Gras Buitentalud (GEBU), deterministisch de veiligheid over grasbekleding bepalen.

Wat doet de applicatie?

De Basis Module Gras Buitentalud kan voor zowel de golfklap- als voor de golfoploopzone een berekening uitvoeren. De invoergegevens moeten men met de hand tinvoeren. Voor een oploopberekening betreft dit o.a. gegevens over de kritieke stroomsnelheden, de geometrie en de hydraulische belasting. Voor een goflklapberekening betreft dit o.a. gegevens over de ondergrond, de geometrie en de hydraulische belasting.
Het resultaat wordt weergegeven in een veiligheidsfactor en de nodige tussenresultaten.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de Basis Module Gras Buitentalud is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen.
Dit zijn met name experts, die bekend zijn met de beoordeling van grasbekleding.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Basis Module Gras Buitentalud is v21.1.2. De belangrijkste aanpassing, ten opzichte van de vorige versie (19.1.1), betreft een wijziging in de "Battjes-Groenendijk module" van BM Gras oploop.

Aandachtspunten BM- Gras Buitentalud

  • De verbetering in de BM-Gras Buitentalud leidt tot hogere faalkansen.
  • De "Battjes-Groenendijk methode" maakt geen onderdeel uit van het WBI2017. Het was beschikbaar gesteld voor een Toets op Maat en maakt geen onderdeel uit van de gedetailleerde toets. De wijziging raakt alleen gebruikers die de voorgaande versie in de Toets op Maat hebben toegepast.

Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.