Basis Module Gras Buitentalud

Wat doet de applicatie?

Met de Basis Module (BM) Gras Buitentalud kan deterministisch de veiligheid van grasbekleding buitentalud bepaald worden voor het toetsspoor Erosie Gras Buitentalud (GEBU).

De Basis Module Gras Buitentalud kan voor zowel de golfklap- als voor de golfoploopzone een berekening uitvoeren. De invoergegevens moeten met de hand te worden ingevoerd. Voor een oploopberekening betreft dit o.a. gegevens over de kritieke stroomsnelheden, de geometrie en de hydraulische belasting. Voor een goflklapberekening betreft dit o.a. gegevens over de ondergrond, de geometrie en de hydraulische belasting.
Het resultaat wordt weergegeven in een veiligheidsfactor en de nodige tussenresultaten.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de Basis Module Gras Buitentalud is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.
Dit zijn met name experts, die bekend zijn met de beoordeling van grasbekleding.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Basis Module Gras Buitentalud is v17.1.1.

In het komend jaar werken we aan een verbeterde functionaliteit en documentatie van de module. Te denken valt aan:

  • Het uniformeren van de schematisaties tussen hoogte- en de grasbeoordeling
  • Het publiceren van extra documentatie t.a.v. de waterstandsverlooplijnen bij de toepassing voor de beoordeling van bekledingen