Basis Module Gras Buitentalud

Wat doet de applicatie?

Met de Basis Module (BM) Gras Buitentalud kan deterministisch de veiligheid van grasbekleding buitentalud bepaald worden voor het toetsspoor Erosie Gras Buitentalud (GEBU).

De Basis Module Gras Buitentalud kan voor zowel de golfklap- als voor de golfoploopzone een berekening uitvoeren. De invoergegevens moeten met de hand te worden ingevoerd. Voor een oploopberekening betreft dit o.a. gegevens over de kritieke stroomsnelheden, de geometrie en de hydraulische belasting. Voor een goflklapberekening betreft dit o.a. gegevens over de ondergrond, de geometrie en de hydraulische belasting.
Het resultaat wordt weergegeven in een veiligheidsfactor en de nodige tussenresultaten.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de Basis Module Gras Buitentalud is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.
Dit zijn met name experts, die bekend zijn met de beoordeling van grasbekleding.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Basis Module Gras Buitentalud is v19.1.2. De belangrijkste aanpassing, ten opzichte van de vorige versie (17.1.1), betreft:

  • Het toevoegen van een Test/expert modus (vanaf nu WBI modus genoemd),
  • De gebruikers interface heeft een Test/expert modus.
    Hierin zijn voor zowel Golfklap als Oploop, extra rekenopties beschikbaar;
    - Golfklap: rekenen met de factor invloed van hoek van golfaanval.
    - Oploop: rekenen met een andere golfverdeling; Battjes-Groenendijk-analytisch. Voor theoretische uitleg van deze opties, zie de schematiseringshandleiding.
  • BM – Gras Buitentalud maakt gebruik van de kernels GrassErosionOuterslopeRunup 19.1.1. , GrassErosionOuterslopeWaveImpact 19.1.1.en DikesOvertopping 16.2.2.

De rekenresultaten in de WBI modus zijn ongewijzigd gebleven in vergelijking met de vorige versie.