D-FlowSlide

Wat doet de applicatie?

Met D-FlowSlide kan men de bijdrage van zettingsvloeiing aan de overstromingskans, volgens de voorschriften van het WBI-2017, bepalen.

Daarnaast is het programma te gebruiken voor het controleren van de stabiliteit van het onderwatertalud, bij ontgravingen voor havens en zandwinputten.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van D-Flowslide is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De huidige versie van D-FlowSlide is v20.1.2.
In deze versie is een fout hersteld in functionaliteit voor expert gebruik.
In een aantal gevallen (met een zeer lage faalkans) was er sprake van een niet-convergerende probabilistische som. Hierdoor berekende de software geen faalkans. Daarom is de FORM-procedure verbeterd.
Dit heeft geen gevolgen voor de uitkomsten.

Deze versie is geschikt voor gebruik onder MS-Windows versie 7 of hoger.

In 2019 is een batchtool voor D-FlowSlide beschikbaar gekomen. Hiermee is met mogelijk om meerdere berekeningen uit te voeren.
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina
hulptools beoordelen.