D-Flowslide

Wat doet de applicatie?

Met D-Flowslide kan de bijdrage van zettingsvloeiing aan de overstromingskans volgens de voorschriften van het WBI 2017 worden bepaald.

Daarnaast kan het programma worden gebruikt voor het controleren van de stabiliteit van het onderwatertalud bij ontgravingen voor havens en zandwinputten.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van D-Flowslide is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De huidige versie van D-Flowslide is v18.1.1.
Deze versie is geschikt voor gebruik onder MS-Windows versie 7 of hoger.