D-FlowSlide

Met D-FlowSlide kan men de bijdrage van zettingsvloeiing aan de overstromingskans, volgens de voorschriften van het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium, bepalen.

Wat doet de applicatie?

Het programma is ook te gebruiken voor het controleren van de stabiliteit van het onderwatertalud, bij ontgravingen voor havens en zandwinputten.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van D-Flowslide is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen.

Laatste nieuws

De huidige versie van D-FlowSlide is v20.1.2.
In deze versie is een fout hersteld in functionaliteit voor expert gebruik.
In een aantal gevallen (met een zeer lage faalkans) was er sprake van een niet-convergerende probabilistische som. Hierdoor berekende de software geen faalkans. Daarom is de FORM-procedure verbeterd.
Dit heeft geen gevolgen voor de uitkomsten.

Deze versie is geschikt voor gebruik onder MS-Windows versie 7 of hoger.

In 2019 is een batchtool voor D-FlowSlide beschikbaar gekomen. Hiermee is met mogelijk om meerdere berekeningen uit te voeren.
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de pagina
hulptools beoordelen.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.