Vergunningverlening

De applicaties en modellen voor het hoofdproces Vergunningverlening, toetsing en handhaving

Met het stelsel van vergunningverlening, toetsing en handhaving (VTH) reguleren waterbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat en waterschappen, initiatieven op de drie nationale netwerken en houden zij risicogestuurd, integraal toezicht over deze netwerken.