D-Stability

Wat doet de applicatie?

Met D-Stability is het mogelijk om één berekening uit te voeren voor zowel het toetsspoor binnenwaartse- en buitenwaartse stabiliteit.

De ondergrondschematisatie, de schematisatie van de waterspanningen en grensspanning worden handmatig ingevuld, evenals de rekeninstellingen.
De schematisering van de waterspanningen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden met behulp van de Waternet Creator. De spanningssituatie in de ondergrond wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de ‘Profile Inspector’.

D-Stability maakt gebruik van een drietal glijvlakmodellen:
Bishop, Uplift-Van en Spencer.
Na de berekening wordt het resultaat zichtbaar via een glijvlak. Meer details over de lamellen van het glijvlak worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de ‘Slip plane inspector’.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van D-Stability is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren of een dijkverbetering in grond ontwerpen. Dit zijn met name geotechnische experts die bekend zijn met stabiliteitsberekeningen.

Laatste nieuws

D-Stability (versie 20.1) is een nieuw ontwikkelde applicatie, hiermee vervalt de Basis Module Macrostabiliteit. Men kan D-Stability samen met Riskeer, vanaf versie 19.1.1, gebruiken.