D-Stability

Met D-Stability is het mogelijk om één berekening uit te voeren voor zowel het toetsspoor binnenwaartse- en buitenwaartse stabiliteit.

Wat doet de applicatie?

De ondergrondschematisatie, de schematisatie van de waterspanningen en grensspanning worden handmatig ingevuld, evenals de rekeninstellingen.
De schematisering van de waterspanningen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden met behulp van de Waternet Creator. De spanningssituatie in de ondergrond wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de ‘Profile Inspector’.

D-Stability maakt gebruik van een drietal glijvlakmodellen:
Bishop, Uplift-Van en Spencer.
Na de berekening wordt het resultaat zichtbaar via een glijvlak. Meer details over de lamellen van het glijvlak worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de ‘Slip plane inspector’.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van D-Stability is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen. Dit zijn met name geotechnische experts die bekend zijn met stabiliteitsberekeningen.

Laatste nieuws

D-Stability versie 21.01 betreft de tweede grote release van de applicatie. De applicatie is een onderdeel van het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) en is de opvolger van het programma Basis-Module Macrostabiliteit, die is komen te vervallen.

Wijzigingen, ten opzichte van de vorige versie 20.1 zijn:

  • Nieuw schuifsterktemodel: SU-tabel
  • Bug verwijderd uit het converteren van het yieldstress/OCR naar POP
  • In Uplift-Van kan de tangentlijn niet boven het hoogteprofiel uitkomen
  • Inlezen bestanden van Riskeer 21.1.1 en D-Geo Stability 18.2
  • Andere aanpassingen die met herleidbaarheid of gebruikersvriendelijkheid te maken hebben.

Men kan D-Stability samen met Riskeer, vanaf versie 19.1.1, gebruiken.
Meer informatie over deze release kunt u terugvinden in de release notes.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.