MHWp

De MHWp (Maatgevend Hoogwaterprocessor) voert voor het berekenen van hoogwaterstanden in de Rijn-Maasmonding een groot aantal SOBEK-simulaties uit.

Wat doet de applicatie?

De invloed van gewijzigde sturingsregels van de Maeslantkering, de Hartelkering, de Haringvlietsluizen, de Algrakering en de Volkerraksluizen op het hoogwater wordt in beeld gebracht. Dit kan onder andere interessant zijn voor klimaatstudies.

Men berekent vervolgens met behulp van Hydra-NL of Hydra-BS hoogwaterstanden en benodigde kruinhoogtes.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is bedoeld voor beleidsonderzoekers en specialisten die geïnteresseerd zijn in systeemanalyse van de Rijn-Maasmonding.

Laatste nieuws

De meest recente versie van de MHWp is versie 5, ontwikkeld door Deltares en HKV Lijn in Water.

Contactgegevens

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.