MHWp

Wat doet de applicatie?

De MHWp (Maatgevend Hoogwaterprocessor) voert voor het berekenen van hoogwaterstanden in de Rijn-Maasmonding een groot aantal SOBEK-simulaties uit. De MHWp kan de benodigde berekeningen op een efficiënte en gecontroleerde manier uitvoeren. Met de MHWp kunnen de invloed van (wijzigingen van) het gedrag en de sturingsregels van de Maeslantkering, de Hartelkering, de Haringvlietsluizen, de Algrakering en de Volkerraksluizen op het hoogwater worden onderzocht.

Voor inschatting van de veiligheid kan de analyse van individuele berekeningen waarde hebben. De gezamenlijke berekeningen kunnen worden nabewerkt met Hydra-B, waarmee hoogwaterstanden en benodigde kruinhoogtes kunnen worden gegenereerd.

In combinatie met Hydra-B kan ook de invloed van veranderende faalkansen van de Maeslantkering, de Hartelkering, de Haringvlietsluizen, de Algrakering en de Volkerraksluizen op het hoogwater of de benodigde kruinhoogte worden onderzocht. De MHWp is eveneens onderdeel van het Deltamodel.

De MHWp is eveneens onderdeel van het Deltamodel.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is bedoeld voor beleidsonderzoekers en veiligheidsanalisten die geïnteresseerd zijn in een systeemanalyse van de Rijn-Maasmonding, met name in de invloed die (veranderingen van) gedrag en sluitingsregimes hebben op het hoogwater.

De applicatie kan ook gebruikt worden door wie geïnteresseerd is in de invloed die veranderingen in bijvoorbeeld stormvloedduur of andere randvoorwaarden op het hoogwater of de benodigde kruinhoogte in de Rijn-Maasmonding hebben.

Laatste nieuws

De meest recente versie van de MHWp is MHWp4.1.4.

Contactgegevens

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Gerelateerde applicaties:

Documenten

Er zijn geen documenten beschikbaar.

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Niet van toepassing.