Hydra-NL

Hydra-NL is een probabilistisch model dat de statistiek berekent van de hydraulische belastingen (waterstand, golfcondities, golfoverslag) voor de beoordeling van de primaire dijken en kunstwerken van Nederland.
Het is consistent met het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI).

Wat doet de applicatie?

Hydra-NL levert voor alle primaire dijken en kunstwerken van Nederland in de basismodus, bij op te geven overschrijdingskans (d.w.z. norm eis of doorsnede eis, zie Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage II) de hydraulische belastingen inclusief onzekerheden consistent met het BOI:

  • waterstand (voorheen toets peil)
  • golfhoogte en piekperiode (voor de eenvoudige toets),
  • Hydraulische Belasting Niveau (HBN), als maat voor de benodigde kruinhoogte bij gegeven profiel (voorheen de hoogte toets),
  • overslagdebiet, bij gegeven kruinhoogte en profiel.
  • golfcondities bij gegeven bekledingstype en waterstandsniveaus (voor de beoordeling van de bekleding op het buitentalud).

Daarnaast geeft Hydra-NL inzicht in overstromingskansen voor dijken en kunstwerken voor twee toets sporen bij gegeven kruinhoogte, gekozen kritiek overslagdebiet en profiel. Voor inzicht in de statistiek van de belastingen kan Hydra-NL aanvullende informatie geven in de vorm van een frequentielijn, illustratiepunten en/of uitsplitsingen. Het kan ook worden gebruikt voor het opnieuw berekenen van strijklengten bij eilanden/hoge grond in de rivier.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Hydra-NL is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen.

Laatste nieuws

De meest recente vrijgegeven versie van Hydra-NL is v2.8.2. De belangrijkste wijzigingen ten op zichtte van de vorige versie (2.7.1) zijn:

  • (Nieuwe beschrijving van de) correlaties modelonzekerheid golfcondities
  • Aanpassing Hydraulische Belastingen Bekledingen voor parameter c = 0 en aflandige golven
  • Aangesloten op de nieuwe DaF module
  • Aanpassingen voor de Oosterschelde, het Bovenrivierengebied en Waddenzee.

Voor uitgebreide informatie over de laatste wijzigingen, zie de release notes in de gebruikershandleiding.
Naar verwachting wordt een volgende versie, Hydra-NL 2.9.0, in december vrijgegeven.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.