Riskeer

Wat doet de applicatie?

Riskeer is een doorontwikkeling van de applicatie Ringtoets waarmee primaire waterkeringen, volgens het WBI-2017, kunnen worden beoordeeld en die het ontwerpproces van dijken ondersteunt.

Met de applicatie kunnen hydraulische belastingen worden bepaald en enkele faalmechanismen gedetailleerd worden geanalyseerd en kan assemblage van het veiligheidsoordeel plaatsvinden.

Met Riskeer voert de gebruiker een schematisering in, waarna met het faalmechanismemodel een analyse van de sterkte ten opzicht van de belastingen kan worden uitgevoerd.

Riskeer versie 19.1.1 betreft een doorontwikkeling van het programma Ringtoets. Om het verschil tussen het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) en het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) te benadrukken is er besloten om Ringtoets en Riskeer naast elkaar te gebruiken. Voor ondersteuning van de beoordeling volgens het WBI2017 geldt dat Ringtoets de officiële versie is waarmee kan worden beoordeeld. De toevoegingen die in Riskeer zijn gedaan kunnen worden benut bij het uitvoeren van een toets op maat.

In vergelijking met Ringtoets, biedt Riskeer extra functionaliteit aan, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Berekeningen uitvoeren voor combinaties van verschillende zichtjaren en klimaatscenario’s.
  • Berekeningen van golfcondities voor "Dijken en dammen – Stabiliteit steenzetting" en "Dijken en dammen – Grasbekleding erosie buitentalud" zijn uitgebreid met extra opties.
  • Illustratiepunten kunnen worden gewist.
  • Assemblageresultaten worden op de kaart weergegeven.

Hoe de gebruiker de applicatie moet gebruiken staat in verschillende handleidingen en handreikingen. Schematisatie handreikingen en factsheets zijn beschikbaar om de beheerder te ondersteunen in het maken van keuzen en analyseren van berekeningen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Riskeer is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders dijkontwerpen maken of de WBI-beoordeling uitvoeren. Voor het uitvoeren van een beoordeling volgens het WBI2017 is Ringtoets beschikbaar.

Laatste nieuws

Riskeer versie 19.1.1 is aangeboden voor de beoordeling en het ontwerpen van waterkeringen in het kader van BOI. Ringtoets 18.1.1 is aangeboden voor de beoordeling in het kader van WBI2017. Beoordeling van waterkeringen met Riskeer 19.1.1 levert dezelfde resultaten als Ringtoets 18.1.1 op.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is in de releasenotes opgenomen.
De bij de testen gebruikte cases zijn ook beschikbaar, als voorbeeld en/of referentie.