Riskeer

Riskeer is een doorontwikkeling van de applicatie Ringtoets.
Het ondersteunt de beheerder bij het uitvoeren van een beoordeling, volgens het proces zoals dat is vastgelegd in de Omgevingsregeling. Riskeer is ook toe te passen voor de verificatie van het ontwerpproces van waterkeringen.

Wat doet de applicatie?

Met de applicatie kan men hydraulische belastingen bepalen en enkele (initiële) faalmechanismen. Daarna kan men de resultaten van de diverse analyses assembleren tot een veiligheidsoordeel.

De gebruiker voert in Riskeer een schematisering in, waarna men met het faalmechanismemodel een analyse van de sterkte ten opzicht van de belastingen kan uitvoeren.

 • Een gebruiker kan met Riskeer zelf berekeningen uitvoeren. Ook kan men een beoordeling of resultaten uit een analyse, die niet met Riskeer zijn gemaakt, vastleggen.
 • Voor het ontwerp kan de gebruiker berekeningen uitvoeren voor combinaties van verschillende zichtjaren en klimaatscenario’s.

Hoe de gebruiker de applicatie moet gebruiken staat beschreven in verschillende handleidingen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Riskeer is bedoeld voor waterkering beheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkering beheerders analyses uitvoeren voor de beoordeling of het ontwerp voor primaire waterkeringen.

Laatste nieuws

Riskeer versie 22.1.2 is de meeste recente versie. Ten opzichte van de vorige release (versie 21.1.1) bevat deze versie van Riskeer aanzienlijke, met name visuele, veranderingen. Deze zijn doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe Omgevingsregeling. Riskeer versie 22.1.2 dient namelijk het uitvoeren van de tweede Landelijke Beoordeling op basis van Overstromingskansen (LBO-2) te ondersteunen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De terminologie in Riskeer is bijgewerkt zodat deze op de Omgevingsregeling aansluit. Dat houdt in; de nieuwe werkwijze voor het gebruik van faalpaden, met de nieuwe naamgeving voor eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat.
 • Uit Riskeer zijn elementen en schermen verwijderd die te maken hadden met faalkansbegroting, faalkanseisen, categoriegrenzen (per vak en per toetsspoor) en groepen 1 t/m 4. (van probabilistisch, semi- probabilistisch tot en met binaire benadering).
 • De Projectverkenner van Riskeer is opgesplitst in vier groepen (Traject, Sterkteberekeningen, Hydraulische belastingen, Registratie en assemblage).
 • Hydraulische belastingen kan men afleiden voor doelkansen (ofwel kans per jaar) die de gebruiker zelf kan definiëren.
  Zo zijn de doorsnede-eisen uit WBI2017 en OI2014 nog steeds te berekenen voor wie dit wil vergelijken.
 • De gebruiker kan (locatie)specifieke faalmechanismen aan Riskeer toevoegen en/of niet relevante faalmechanismen uitzetten.
 • De registratie van resultaten is gericht op faalkansen, rekening houdend met initiële mechanismen en vervolgprocessen.

Daarnaast is Riskeer versie 22.1.2 aangesloten op de nieuwste versie van:

 • Hydra-Ring (versie 22.1.1)
 • Macrostabiliteit kernel (versie 22.1.1)
 • Assemblage kernel (versie 22.1.1)

Een volledig overzicht van de wijzigingen is in de release notes opgenomen.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.