Riskeer

Riskeer is een doorontwikkeling van de applicatie Ringtoets. Hiermee kan men  primaire waterkeringen, volgens het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI), beoordelen. Het ondersteunt ook het ontwerpproces van dijken.

Wat doet de applicatie?

Met de applicatie kunnen men hydraulische belastingen bepalen en enkele faalmechanismen gedetailleerd worden geanalyseerd. Daarna kan assemblage van het veiligheidsoordeel plaatsvinden.

Met Riskeer voert de gebruiker een schematisering in, waarna met het faalmechanismemodel een analyse van de sterkte ten opzicht van de belastingen kan worden uitgevoerd.

Riskeer is een doorontwikkeling van het programma Ringtoets. Om het verschil tussen het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) en het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) te benadrukken is besloten om Ringtoets en Riskeer naast elkaar te gebruiken. Voor ondersteuning van de beoordeling volgens het BOI, geldt dat Ringtoets de officiële versie is waarmee kan worden beoordeeld. De toevoegingen die in Riskeer zijn gedaan kunnen worden benut bij het uitvoeren van een toets op maat.

In vergelijking met Ringtoets, biedt Riskeer extra functionaliteit aan, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Berekeningen uitvoeren voor combinaties van verschillende zichtjaren en klimaatscenario’s.
 • Berekeningen van golfcondities voor "Dijken en dammen – Stabiliteit steenzetting" en "Dijken en dammen – Grasbekleding erosie buitentalud" zijn uitgebreid met extra opties.
 • Illustratiepunten kunnen worden gewist.
 • Assemblageresultaten worden op de kaart weergegeven.

Hoe de gebruiker de applicatie moet gebruiken staat in verschillende handleidingen en handreikingen. Schematisatie handreikingen en factsheets zijn beschikbaar om de beheerder te ondersteunen in het maken van keuzen en analyseren van berekeningen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Riskeer is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen.

Laatste nieuws

Riskeer versie 21.1.1 is de tweede grote release van deze applicatie. Riskeer is de opvolger van het programma Ringtoets. Het is een reken- en integratieplatform, dat ontwikkeld is voor de beoordeling en het ontwerpen van primaire waterkeringen in het kader van BOI. In vergelijking met de vorige release van Riskeer (versie 19.1.1), biedt Riskeer 21.1.1 extra functionaliteiten aan, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Uitvoeren van probabilistische berekeningen voor toetsspoor “Dijken en dammen – Piping” (STPH).
 • Ondersteunen van het rekenen met scenario’s voor de volgende toetssporen2:
  - Dijken en dammen – Grasbekleding erosie kruin en binnentalud (GEKB)
  - Kunstwerken – Hoogte kunstwerk (HTKW)
   -Kunstwerken – Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW)
  - Kunstwerken – Sterkte en stabiliteit puntconstructies (STKWp)
 • Nieuwe rekenopties voor het toetsspoor “Dijken en dammen – Grasbekleding erosie buitentalud” (GEBU)
 • Exporteren van berekeningen van Riskeer naar D-GEO Suite Stability (D-Stability) voor toetsspoor “Dijken en dammen – Macrostabiliteit binnenwaarts” (STBI)

Daarnaast is Riskeer 21.1.1 aangesloten op de nieuwste versie van Hydra-Ring (versie 20.1.3) en op de macrostabiliteit kernel versie 20.3.1.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is in de release notes opgenomen.
De bij de testen gebruikte cases zijn ook, als voorbeeld en/of referentie beschikbaar.